mandag den 9. april 2018

Sponsor

Det er nu lykkedes os at få en sponsor idet Sminge Inventar og Maskiner i Silkeborg har sponsoreret en af årets workshops.

Sminge handler med alt til sløjdarbejde og du finder firmaet fysiks på Sørkelvej 76 i Silkeborg og på nettet på denne adresse: sminge.dk

Vi takker for støtten!


fredag den 23. marts 2018

Planlægningen af årets snittefest er i fuld gang. Hold dig orienteret her på bloggen!

Her finder du også referatet af årets generalforsamling.mandag den 12. marts 2018

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er nu afviklet. Inden længe kan du læse referatet her på bloggen.

Snittefest 2018
Planlægning af Snittefest 2018 er i fuld gang. Gå på opdagelse på bloggen her, der kommer løbende nye informationer. 
Vi satser på at have programmet færdigt, så vi kan tilbyde medlemmerne at tilmelde sig den 1. maj. De øvrige den 10. maj. 
Måske skulle du overveje et medlemskab, det koster kun 50 kr.

Medlemskab og kontingent
I denne forening er et medlemsskab ikke en betingelse for at kunne deltage i årets en snittefest, men vi har alligevel på generalforsamlingen vedtaget et støttekontingent på 50,-kr årligt. Beløbet er med til at dække udgifter til workshopholdere, teltleje, en del af de andre udgifter der følger med en snittefest samt almindelig foreningsdrift.

Hvis du vil være med til at støtte dette arbejdet, skal du indbetale 50,-kr på vores konto i Merkur Andelskasse - konto 84011292996.

Husk ved indbetaling at anføre dit navn i modtagers tekstfelt.

Send ligeledes dine data til foreningens mail snittefest@gmail.com , så vi kan registrere dig på foreningens mailliste.

søndag den 4. februar 2018

Ordinær generalforsamling i foreningen
”Snittefest i Danmark”
Onsdag d. 7.marts 2018
Kl.19.00
På Boserupgaard, Boserupvej 82, 4000 Roskilde
(Husk at parkering skal foretages på P-pladsen ved indgangen til skoven)


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen ovenstående tid og sted.

Årets generalforsamling starter med et kort foredrag af Frank Egholm omkring emnet at afholde sløjd og snitteaktiviteter med børn på en Steinerskole.

Dagsordenen gennemføres herefter jf. vedtægterne, således:

Dagsorden:
01:                 Velkomst ved formanden
-        Valg af dirigent
-        Valg af referent

02:                 Bestyrelsens beretning for det forgangne år v/Frank

03:                 Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for det forgangne år v/Peter

04:                 Eventuelle forslag til behandling
-        Forslag der ønskes behandlet på generelforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1.marts på mailadressen snittefest@gmail.com

05:                 Fastsættelse af årskontingent for 2018
-        Bestyrelsen fremsætter forslag om uændret medlemskontingent for 2018 – altså en bibeholdelse af årskontingent på kr. 50,-

06:                 Valg af bestyrelse og suppleanter (medlemmer for 2 år, suppleanter for 1 år)
-        På valg er:
o   Frank Egholm – modtager genvalg
o   Peter Hersted – modtager genvalg

Bestyrelsen er også planlægningsgruppe for årets snittefest, og det ønskes at bestyrelsen udvides med 1-2 medlemmer. Kandidater kan enten opstille på dagen, eller tilkendegive interesse ved at kontakte sekretær Peter Laurents på tlf.3062 4542 inden mødet.

07:                 Valg af revisor for det kommende år (valget er gældende for 1 år)

08:                 Evt.
-        Under dette punkt kan alt drøftes, men intet besluttes….

Af hensyn til forberedelse og traktement, bedes tilmelding til generalforsamlingen foretaget til sekretæren – Peter Laurents på mail: baloo@laurents.net senest 3.marts.

Foreningen er vært ved kaffe, the og kage – samt en øl eller vand ved generalforsamlingen.

Med venlig hilsen & på gensyn

bestyrelsen


mandag den 4. december 2017

Generalforsamling 2018 - RETTELSE!!!
Datoen for årets generalforsamling er fastlagt. Det bliver onsdag den 7. marts kl. 19 på Boserupgård. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen og mød op. Bestyrelsen mangler mindst en suppleant. Meget gerne en der vil tage del i arbejdet. Overvej om ikke det kunne være noget for dig!
mandag den 2. oktober 2017

SNITTEFEST 2017
Snittefest 2017 er nu for længst vel afviklet. Endnu en snittefest med gode workshops, godt vejr og engagerede deltagere. Bestyrelsen siger tak til alle de, der bakkede op.

Dermed er det tid til at forny dit medlemskab. 

Hvis du vil være med til at støtte dette arbejdet, skal du indbetale 50,-kr på vores konto i Merkur Andelskasse - konto 84011292996. 

Husk ved indbetaling at anføre dit navn i modtagers tekstfelt.

Send ligeledes dine data til foreningens mail snittefest@gmail.com , så vi kan registrere dig på foreningens mailliste.


Vi har evalueret årets arrangement og tager det med i forberedelserne af næste års snittefest.

Glæd dig til SNITTEFEST 2018 i weekenden den 17. august til 19. august 2018. Generalforsamling 
Datoen for årets generalforsamling er fastlagt. Det bliver onsdag den 10. januar 2018 kl. 19 på Boserupgård. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen og mød op. Bestyrelsen mangler mindst en suppleant. Meget gerne en der vil tage del i arbejdet. Overvej om ikke det kunne være noget for dig!

onsdag den 9. august 2017

Vi er i fuld gang med de sidste forberedelser til årets skarpeste fest. Inden længe vil de tilmeldte modtage et uddybende orienteringsbrev direkte på mail.

Hvis du endnu ikke har fået tilmeldt dig, har du stadig mulighed for at hoppe på. Der kan findes enkelte ledige pladser.


tirsdag den 27. juni 2017

Vi har måtte ændre lidt i workshoptilbudene.

Måske er det noget for dig at besøge hjulemandens værksted?mandag den 8. maj 2017

Snittefest 2017 d. 19.-20. august på Boserupgård v/Roskilde, se mere om workshops, program, priser og tilmelding under de forskellige faner.

Tilmelding åben fra d. 10. maj klik HERlørdag den 22. april 2017

mandag den 17. april 2017

lørdag den 15. april 2017

fredag den 7. april 2017

ENDNU EN WORKSHOP

Så har vi offentliggjort endnu en workshop og flere følger...
lørdag den 1. april 2017

SNITTEFEST 2017

Så er vi klar med den første workshop. Vi følger op så snart vi modtager materiale fra resten af årets hold. Kig under fanen Workshops 2017.

Tjek også referatet af årets generalforsamling under fanen Foreningen.


søndag den 18. december 2016

GENERALFORSAMLING 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling – onsdag d.15.marts 2017 kl.19.00-21.00 i Vikingelandsbyen, Ledøjevej 35 2620 Albertslund.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Husk at betale kontingent for 2017 - se nedenfor. Det giver stemmeret på generalforsamlingen og du vil modtage forhåndsorientering vedr. program og tilmelding til SNITTEFEST 2017. Planlægningen er i fuld gang!

onsdag den 7. september 2016

SNITTEFEST 2017

Så er bestyrelsen gået i gang med planlægningen af SNITTEFEST 2017. Vi arbejder med at ændre lidt på konstruktionen. Med mindre der viser sig for store problemer med at skaffe interessante workshopholdere, bliver det disse datoer.

Fredag den 18. august: 
Teltpladsen er åben, men ellers ingen aktiviteter.

Lørdag den 19. august:
Arrangementet starter kl. 10.

Søndag den 20. august:
Arrangementet slutter kl. 12.

Sæt allerede nu x i din kalender!


MEDLEMSKAB AF FORENINGEN


Bestyrelsen vil gerne slå et slag for medlemskab af foreningen. Kontingentet er 50 kr. om året.


Indbetal de 50 kr. på vores konto i Merkur Andelskasse - reg. nr. 8401 konto nr. 1292996. Husk ved indbetaling at anføre dit navn i modtagers tekstfelt.


Eller benyt vores Swipp 2832 7711.

Send desuden dine data til foreningens mail snittefest@gmail.com , så vi kan registrere dig på foreningens mailliste.


BEMÆRK

Medlemmer af foreningen vil få mulighed for at tilmelde sig årets snittefest en uge før alle andre.

søndag den 28. august 2016

SÅ ER SNITTEFEST 2016 VEL AFVIKLET!

Endnu engang lykkedes det at afholde et godt og afvekslende arrangement. Inden længe vil bestyrelsen evaluere og komme med meldinger vedr. næste snittefest.

Indtil da kan du hygge dig med stemningsbilleder her på bloggen og på vores side på Facebook.

Tak for denne gang!onsdag den 8. juni 2016

SÅ ER DET VED AT VÆRE SIDSTE FRIST FOR TILMELDING!

En del workshops er nu fyldt op, men det er stadig muligt at være med her i sidste runde!